{{setCurrentPageId(16545)}} {{setLanguageId(0)}}

Vedlikehold Keramiske Fliser

Pleieanvsning for keramiske fliser

Vegger og gulv med keramiske fliser er i prinsippet vedlikeholdsfrie. Normalt kreves det bare regelmessig rengjøring tilpasset graden av tilsmussing og avtørking ved søl.

Regelmessig rengjøring – daglig/ukentlig rengjøring
Alle typer av keramiske fliser kan rengjøres med vann og et nøytralt eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel (pH 7,5–9,5), såkalt universalrengjøringsmiddel. OBS! Ikke bruk grønnsåpe eller andre vaskemidler med høyt såpeinnhold eller for høy konsentrasjon av vaskemiddel i vaskevannet. Disse etterlater seg en fet hinne som trekker til seg smuss.

Gulvfliser – granittkeramikk / glaserte fliser
Daglig rengjøring gjøres normalt med tørrmopping for å samle opp partikler og støv. Ukentlig rengjøring gjøres med våtmopping med vann og et nøytralt eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel.

OBS! For uglaserte gulvfliser, sementfliser er det viktig å behandle flisene for å gjøre at gulvet tåler smuss bedre og dermed blir lettere å rengjøre. Vi anbefaler at man bruker Filas produkter.

Veggfliser
Rengjøres med våttørking med fiberklut eller tilsvarende og eventuell ettertørking.

Fuger
Fuger i dusj/bad kan over tid få et belegg av såpe- og hudrester. Dette belegget utgjør grobunn for muggvekst. Mykfuger av silikonmateriale kan i seg selv utgjøre grobunn for muggvekst. Fuger i disse områdene må derfor rengjøres regelmessig med et svakt eller middels sterkt alkalisk rengjøringsmiddel i vann og med etterfølgende skylling med rent vann. Moderne sementbundne fugemasse har som oftest vannavvisende egenskaper, som reduserer risikoen for muggvekst betraktelig og reduserer behovet for rengjøring over tid.

Rengjøring av kalkavsetninger
På vegger i våtrom kan det over tid danne seg kalkavsetninger på fliser og fuger i områder med kalkrikt vann. Kalken kan fjernes med våttørking med vann og et middels sterkt, surt rengjøringsmiddel (pH 2–5).Før slik rengjøring må fugene alltid mettes med vann før behandlingen, slik at ikke surt vann trenger inn i fugene og løser opp sementen i fugemassen. Etter behandlingen er det viktig at overflatene skylles svært grundig med rent vann. Rengjøring av kalkavsetninger. På vegger i våtrom kan det over tid danne seg kalkavsetninger på fliser og fuger i områder med kalkrikt vann. Kalken kan fjernes med våttørking med vann og et middels sterkt, surt rengjøringsmiddel (pH 2–5). Før slik rengjøring må fugene alltid mettes med vann før behandlingen, slik at ikke surt vann trenger inn i fugene og løser opp sementen i fugemassen. Etter behandlingen er det viktig at overflatene skylles svært grundig med rent vann.

Les mer eller last ned: FDV Keramiske Fliser